Kväveförbrukning under kontroll

Ja, då tror jag att den sista pusselbiten är på plats. Jag har ökat fosfatnivån till 1 ppm och mätt NO3 varannan dag under en vecka. Kan konstatera att jag har bra åtgång av kvävet nu. Det som har ställt till det hela är att jag har lagom nivå redan efter vattenbyte (bytte idag 80%) utan gödning om man väntar några timmar att mäta. Tydligen är det något med vattnet (NH4 kanske?) som bildar NO3 efter filtrering några timmar. Mätte för säkerhets skull kranvattnet och fick NO3=0.
Nu när jag vet att kväveåtgången är bra med mina 0,4 W/l och optimal CO2 kommer jag göda som förut men behålla 1 ppm fosfat och vänta med KNO3 ett par dagar så håller jag ungefär förhållandet 10:1 under hela veckan. Intressant vatten på landet 😉