Fiaskoexperiment

Jag har roat mig med att försöka jämföra växtbubbel i vatten med lågt kH (4)vs. högt kH (11). Jag använde CO2 tub med T-koppling och två identiska utströmmarstenar som fick ligga på botten i provbaljerna. Jag justerade bubbeltakten lika med en klämma på den som fick mest gas – så noga jag bara kunde.

I testbaljorna placerade jag var sin stängel av Hygrophilia från mitt växtkar med samma längd och med samma antal noder, lövverk och samma skick. Bägge tagna från samma plats i karet och såg lika friska ut. En sten tyngde ner nedersta delen av skälken.

Varje testbalja (godisbunkar) fylldes med vatten från de båda källorna. De fick stå och lufta ur en tid. Jag placerade två lysrör över med ett Aquarelle och ett Fluorarör på 30W vardera. Ca. 25% av rören belyste varje bunke.

Jag doserade motsvarande fulldos PMDD för den extremt lilla vattenvolymen. Tog fram kamera, anteckningsblock en bärs och lät testet börja. Skulle jag få växtbubbel ungefär samtidigt? Efter att ha tillfört ca 100 ppm CO2 i bägge burkarna avbröt jag CO2-tillförseln. Det fick stå orört med lyse i 12 timmar utan en bubbla…