Mindre förändringar i karet

Efter en del experimenterande med låg/hög koldioxidhalt när jag hade 0,7 W/l har jag återgått till 0,4 W/l. Jag fick en hel del svarta alger som övergår till gröna prickalger med denna behandling. Efter tips på zoopet kör jag nu med min gamla setup men doserar lite mer fosfat (2 ppm) för att få bort alla alger. Det ser redan bättre ut på algfronten. Har även köpt lite gräs som är planterat i framkant. Under denna veckan har jag även fått uteblivet växtbubbel trots hög CO2. Har fått mellandoserat gödning en gång. Eftersom vattentesterna börjar ta slut vet jag inte vilket ämne som begränsade denna gång.