Vattenbytesplott

Jag passade på att plotta under det senaste vattenbytet (14:30-15:30). Nu ser man att sumpvattnet blir ganska uppvärmt i karet som står utan doppvärmare bredvid husets vattenberedare.
Man ska inte luras av den höga pH-spiken och den låga temperaturdippen timman vattenbytet utförs. Båda probarna hamnar över vattennivån så det är nonsensdata. Straxt före 15:30 är det giltiga data igen så verklig pH-spik är ca. 7,5 och temperaturskillnaden är ingen sänkning utan en höjning med en grad.