Burken i kväll

Jag fortsätter att hysta i gödnig varannan dag för att se om det börjar spöka eller om den positiva trenden håller i sig. Har ikväll även höjt pH:t (sänkt CO2:n) en tiondel till på kontrollern (Hua…).

Har även meckat till timerstyrningen av lysrörsutgångarna på kontrollern (eller vad man nu vill använda 220V utgångarna till). Funderar på om kontrollern även ska släcka ett par rör om pH:t stiger för högt eller om aktuell bubbeltakt inte orkar sänka pH:t? Ja, varför inte?