Enkelt kan bli enklare

Jag tog mig i kragen och bytte ut slangar och snabbkopplingar mot ett rörsytem för vattenbyte.
Enklast möjligt med vp-rör fungerade alldeles utmärkt. Ett rör med sil går ner till”katastrofhöjd” i karet. Höjden är vald så inte karet töms helt om det skulle bli något fel eller glömskan slår in…
Detta rör har en kulventil med kran (se bild) som håller ”hävertvattnet”. När man öppnar kranen töms karet. Påfyllnad sker från en pump i sumpkaret i det via det andra röret.
För att fylla sumpkaret öppnar jag bara blandarkranen på väggen. Nu gör man nog ett vattenbyte medan man borstar gaddarna och inget spill eller blask blir det.