Relädrivning klar

Nu har jag snickrat vidare lite grann på PC-loggern. Jag har ritat upp/simulerat och byggt ihop relädrivningen till magnetventilen. Den bygger på en enkel princip där en utgång på printerporten måste växla status med jämna mellanrum för att relät ska dra. Fastnar signalen låg eller hög släpper relät inom 10 sekunder.
Förövrigt har jag kommit en bit på Windowsprogrammet som styr och loggar. Det blir en hel del pill med UI:t men de första bitarna är på plats som mätning och plottning av pH samt de första bitarna i kalibreringen.
To be continued…