Timerstyrd CO2

Tänkte visa hur det ser ut när man förspänner CO2-nivån på natten med en plott från mitt senaste mätkort. Jag kör alltså med en hushållstimer istället för kontroller och simulerar en ”jämn” nivå med upprepade till-/frånslag. Timern slår på magnetventilen 09:00 och av 19:00 för att sedan på nytt slå på 02:00 och av 05:00 som en extrapuls. Detta innebär att man hejdar en kraftig uppgång av pH under natten som kan vara svår att böja tillbaka på morgonen straxt innan ljuset slås på.
Den röda kurvan är pH (vänster Y-axel) och den blå är temperatur (höger Y-axel).

En sak som jag lärt mig är lätt att missa är att inte låta pH:t sjunka tillräckligt efter ett vattenbyte. Nu slår jag alltid till magnetventilen manuellt efter ett vb. så den får stå på hela efterföljande kväll/natt vilket gör att den nominella nivån hamnar skapligt rätt (ca. 7.0 i mitt fall).