PC-kontroller

Jag har idag CAD:at ett separat driverkort för styrning av magnetventilen som kan anslutas mot mätkortet BB702. Detta gör det möjligt att låta en gammal PC mäta och dessutom styra koldioxiden i växtakvariet med programvaran Aqualizer. Kortet har optosiolerad ingång och har watchdog som slår ifrån utgången om PC:n skulle hänga sig (Bill Gates…) av någon anledning.
Nu ska jag verifiera lite mer och sedan kommer jag lägga upp underlagen på hemsidan och naturligtvis uppdatera Aqualizer-programmet så det stöder denna funktion. Kommer samtidigt lägga till önskemål från petnym att kunna ladda loggar från andra kontrollers som har legat på todo-listan. När detta är klart kommer jag integrera drivningen i mätkortet så man får ett och samma kort.