Ny voljärinredning

Jag tyckte utevoljären hade blivit lite sunkig och trivdes dessutom inte med dammens placering. I helgen tog jag därför och rev ur hela buren inklusive dammen, spadvände och fräste all jord för att sedan anlägga igen. Jag flyttade dammen till ett hörn och gjorde den i två sektioner – en grunddel och en djupdel. På djupet finns pumpen till vattenfallet och i den grunda delen har jag jord toppat med grus där bottenväxter ska få växa.
Flyttade även över ett par Pistia från vattenoasen som efter en trög start har börjat föröka sig rejält sedan jag började pytsa i lite PMDD (akvarieväxtgödning)…