Gödningsjustering

I samband med vattenbytet ikväll gjorde jag nya mätningar för att se hur senaste gödningsregimen fungerar då jag bara byter 15-20% vatten. Det är fortfarande stor skillnad jämfört med den stora burken jag körde tidigare. Järn och fosfat accumuleras nu i överflöd medans nitrat ligger i underkant. Jag kommer därför anpassa gödningen till en normaldos av allt vid vattenbyte, sluta med upprepade mikrogödningar och istället stödgöda med KNO3 1-2 ggr per vecka.

Edit: [2007-12-08 10:28]
Eftersom jag bara byter 15-20% vatten varje gång ska jag försöka sikta in mig på följande målvärden genom att förändra och anpassa doseringsfrekvensen på lång sikt utifrån förbrukning och tillskott i burken:

Målnivå (ppm) Dosering för 112 liter Doseringsfrekvens
Fe 0.2 1 ml Micro+ 1 ggr/vecka
P 0.2 2 ml KH2PH4 (2 tsk i 500ml) 1 ggr/vecka
K 10-15 2,5 krm K2SO4 1 ggr/vecka
N 5 1 krm KNO3 2 ggr/vecka