Akvariestatus

Burken har sett lite halvskabbig ut några dagar. Svårt att sätta fingret på exakt vad det är men ungefär som en början till kiselalger på all växtlighet. Dessutom hade peruken av Riccian på stora stenen börjat släppa. Konstaterade även att bubbeltakten av CO2 hade minskat en del vilket kan vara en orsak till nedgången.

Igår drog jag om ett nytt bärnät om Riccian och gjorde ett 30% vattenbyte med påföljande fulldosgödning. CO2 justerades upp och idag är det en helt annan känsla i burken.
Trådalgerna trilskas fortfarande nere i nålgräset så nu har jag ökat EasyCarbo-doseringen till 5-6 ml per dag.
Snart ska jag även rodda om lite bland Rotalan och Stellatan i bakkant. Funderar på att trycka upp dem i hörnet för att öppna upp ännu mer.