Rörelsestyrd utlösare – sändardel

Nu har jag programmerat mjukvaran för sändardelen i det lilla projektet som ska fjärrstyra min Nikon D80 vid rörelse. Drivningen av IR-dioden är programmerad i en mikrokontroller och jag följde timingen på denna uppdaterade sida där en modulerad signal på 38,4 kHz läggs ut enligt ett visst mönster.

Nu återstår det att få dit en diod och testa att kameran triggar på denna signal. Sedan ska själva rörelsedetektorn micklas ihop.