Båten som sjönk i Motala Ström

Jag hittade några filmklipp tagna vid Motala ström i grannkommunen Motala tidigare i år. Det är sannerligen snillen som spekulerar då man ska få upp en gammal träbåt som gått mot botten. Kommentaren 15 sekunder in i film fyra är ganska bra 🙂


Del 1 – Millväär (Mildväder):

Del 2 – Vettdu (Vet du):

Del 3 – Börra hööl (Borra hål):

Del 4 – Full mä vatten? (Full av vatten?):

Del 5 – F’n va skit du har i båt’n då (Vad mycket skräp du har i båten):