Julias yngelburk

Julia och jag har satt upp en liten yngelburk i Julias rum. Tanken är att hon ska driva upp lite färgguppy som senare kan gå i min växtburk. Driftmässigt är tanken att den körs som ett low-tech med lite sporadiskt tillskott av PMDD. Vi har dragit igång med en inkörd botten från växtburken och pillat i lite växter huller om buller för att skapa yngelgömslen.