Det våras

Identifieringen av fåglarna jag köpte för ett litet tag sedan förtsätter. Jag är långt ifrån säker men är inne på att det kan vara fyra stycken Serinus flaviventris. I så fall är det tre hanar och en hona. 

För att samla lite fler pusselbitar satte jag en en bokorg i karantänsburen och de små gynnarna gick i häck direkt. Nu är det bara att se hur det fortlöper och följa häckningsbeteendet och därmed räta ut några frågetecken till.