Utsläpp

Idag släppte vi ut hönsen och småfåglarna trots att det ligger en del snö kvar i voljärerna. Det är verkligen en upplevelse att bevittna den våryra som delges i form av sång och badande i snön efter en lång mörk vinter inomhus.