Medikamenter

Nu står det klart vilken medicin jag ska börja ta efter nyår. Det blir ett lite äldre alternativ till cellgifter för att se hur det fungerar. Den tas med en spruta (själv) varannan dag men tanken är att på sikt byta till nya lovande alternativ som ännu inte är godkända inom EU. Det man definitivt ska låta bli är att läsa i FASS för det finns det nog inga biverkningar man inte kan få med denna behandling – precis som den förra 🙂