Konduktivitetstest vid vattenbyte

Jag förfinade uppkopplingen lite och plottade hela vattenbytesproceduren idag. Från 10:30-12:00 (cirkatider) loggade jag akvarievattnet. Vid 12 bytte jag 50 % vatten som vanligt. Fortsatte att logga det ”nya” vattnet som fick cirkulera i karet fram till 16:00 då jag öste i vanlig fulldosering. Hela mätningen avslutades med att jag mätte kranvattnet vid 17:30-tiden.
670-680 enheter sänktes till 640 vid vb. Fulldos bidrog med 20 enheter och vid 580 får jag anse som vattnet är totalt näringstomt.
Inget vetenskapligt men det ser ut som senaste tidens låga CO2-nivåer får gödning varannan dag att accumuleras.

Nu ska det bli intressant att följa kurvan när jag har skruvat upp CO2:n rejält igen och konsumtionen förväntas öka…..;)