Akvarieprojektet fortskrider så sakta

Jag har fått till grundfunktionaliteten för dataloggen och de elementära bitarna i Windowsprogrammet. Det får bli ett första utkast som ska vidareutvecklas vartefter. När det gäller hårdvaran är nog det mesta klart. Det återstår dock att rita in några optokopplare för SPI-interfacet. Ska även fixa en projektsida på bloggen där jag lägger upp schema, BOM-listor och programvara.
Jo, förresten. Projektnamnet blev BB Aqualyzer 🙂

EDIT [2006-06-21 21:11]:
Namnet ska givetvis vara BB Aqualizer och inget annat.