Akvariestatus

Det händer inte så mycket nytt i växtburken för tillfället. Allt rullar på som det ska med ett par undantag. Trådalgerna fortsätter att trivas djupt nere i nålgräset och E.Stellatan har avstannat i tillväxt. Inte stuntad och tillknorrad som den kan bli av makrobrist utan bara en lugnare tillväxttakt som jag inte vet vad det beror på.
10% vattenbyte igår och gödningsregimen är oförändrad. Fick även dra ett nytt nät över de mindre stenarna med Riccia eftersom mossan behagade att släppa en smula.