Elextric del 8

Förra helgen pillade jag klart alla drivers inklusive strömmätning av PWM-drivsteget och CAN-interfacet. När jag skulle lägga till möjlighet att kalibrera strömmätning och analoga ingångar insåg jag att I2C-kommunikationen mellan MCU och FRAM hade helt glömts bort … så nu är det på plats också. 🙂

Därmed är allt på lågnivå igång och summa summarum så har hw-designen varit ok förutom att jag hade missat att det interna ESD-skyddet på MCU:ns I/O-pinnar påverkade nivån för drivning av en liten MOSFET jag har för att aktivera/inaktivera pull-up-motsånd på digitala ingångar. Men alla prototypkort ska väl ha minst en patchning innan det fungerar är det väl sagt har jag för mig! 🙂

Nu ska jag ge mig på lite applikationsmjukvara där RGB-lysdioden med sju färger och de två tryck-knapparna ska användas som ett ytterst enkelt UI för att navigera mellan olika funktioner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *